Aktuális hírek

Gyerekruha,babaruha ‚Fiú ruha,Lány ruha! Újsz­erű használ­truhák, Out­let Újruhák GAP , Oshkosh, Carter’s, Old­Navy stb.amerikai nép­sz­erű márkák! és kevésbé ismert , de kiváló minőségű gyerekruhák min­den korosztály számára ..

Kellemes időtöltést, jó vásárlást!

Hasznos tudni­valók

Nézz körül nálunk, az nem jár sem­miféle kötelezettséggel, nem kell hozzá sem reg­isztrálni, sem sem­mi­lyen ada­tot megadni! Sőt ha valam­i­lyen észrevételed van kér­lek írj nekünk!!! Folyam­atosan alakítjuk oldalunkat, de véleményed fontos számunkra!

Hír­levél

Ha nem kéred hír­levelün­ket, lemaradsz min­den fontos infor­má­cióról! Itt értesítünk, ha feltöltés volt, ha új akciót indí­tunk, ha új ter­mék érkezik, a feli­ratkozáshoz az email címed megadása elegendő.

Vásár­lás

A vásár­láshoz előbb reg­isztrálnod kell, mely­hez a következő ada­tokat kérjük:

vezetéknév

kereszt­név

email cím

cégnév — ha arra vásárolsz

pon­tos cím — a szállításhoz

eset­leg egy mobil

Adatai­dat kizárólag mi használjuk, nem adjuk tovább másnak!

Face­book

Meg­találsz min­ket a Face­bookon is, itt értesül­hetsz leghama­rabb a fontos infor­má­ciókról, pl. feltöltés, képeket is mutatunk ízelítőnek a ruhákról, új akció, ha új ter­mék érkezik. Csak lájkolnod kell és azon­nal értesülsz mindenről!

Reg­isztrált felhasználó

Ha már reg­isztrált fel­használó vagy igénybe veheted szol­gál­tatá­sainkat.

Ha tech­nikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett tele­fonon vagy e-​mail-​ben megk­eresünk. Az ilyen megren­deléseket nem tek­in­tjük érvényesnek.

Ren­delésed lead­ása után legkésőbb 1 hét­tel vár­juk a pénz beérkezését!