Aktuális hírek

Gyerekruha,babaruha ‚Fiú ruha,Lány ruha! Újsz­erű használ­truhák, Out­let Újruhák GAP , Oshkosh, Carter’s, Old­Navy stb.amerikai nép­sz­erű márkák! és kevésbé ismert , de kiváló minőségű gyerekruhák min­den korosztály számára ..

Kellemes időtöltést, jó vásárlást!

Adatvédelmi nyi­latkozat

  • A vásár­lóink adatait csakis szám­lázá­sunk és könyvelésünk doku­men­tálására használjuk.
  • A vásár­lóink adatait a szál­lításkor átad­juk, a szál­lító cégek a szerződés­ben rögzítet­teknek megfelelően nyi­latkoz­nak az ada­tok bizal­mas kezeléséről.
  • Az ada­tok kezelésekor vál­lalkozá­sunk az Adatvédelmi törvénynek megfelelően jár el. A vásár­lóink adatait kérésükre bemu­tatjuk, módosítjuk illetve töröljük. A Számviteli törvény azon­ban kötelez a szám­latöm­bök megőrzésére, így ezek kivételt képeznek.
  • Az adatvédelmi biz­tos által nyil­ván­tartásba vett azonosító: NAIH-​71086/​2013