Aktuális hírek

Gyerekruha,babaruha ‚Fiú ruha,Lány ruha! Újsz­erű használ­truhák, Out­let Újruhák GAP , Oshkosh, Carter’s, Old­Navy stb.amerikai nép­sz­erű márkák! és kevésbé ismert , de kiváló minőségű gyerekruhák min­den korosztály számára ..

Kellemes időtöltést, jó vásárlást!

Üdvözöllek webáruházunkban!

Mindig is érdekelt a divat, ahogy az stílussá válik szá­munkra és saját ízlésvilá­gunkba beépül. Hiszem , hogy gyer­mekeink általunk motiválttá vál­nak így ezt a fajta har­móniát is már kicsi kor­ban tudjuk fejleszteni ezál­tal is. Tek­intse meg gyerekruha webáruházunk kiváló ter­mékeit, hogy az ön gyer­meke is motiválttá váljon!

Egy nagyon kedves barát­nőm mondta nekem ezt a monda­tot, ami azóta mot­tóvá vált szá­momra misz­erint: Sok pénzből min­denki tud divatosan öltözködni, kevés pénzből megtenni ezt már kihívás és öröm is egyben.

A minőség fontos volt mindig szá­momra hiszen a „gyerekhacuka” egysz­erre kell, hogy kényelmes , stra­pabíró és divatos legyen . imád­tam a gyer­mekeimet öltöztetni , amíg kic­sinyek voltak szenvedé­lye­sen tet­tem. Ilyenkor csak két dolog szabott határt ez pedig a pénztár­cám és az időm volt. Ebben szeretnék segíteni nek­tek és próbálok olyan másod­kézből , újsz­erű vagy akár új kisruhákat eladni, pénztárca barát árakkal úgy, hogy otthon­ról tudtok válo­gatni ked­vetekre jó minőségű , divatos hacukák között.

Kovács Ági

Öltöztesd gyer­mekedet kedvedre!

A gyer­mekek folyam­atosan fejlőd­nek, így nagyon hamar kinövik a rug­dalózót, a kis cipőket, a zoknikat és szinte min­den ruhaneműt. Ebben az idősza­k­ban nem érdemes, vagy legaláb­bis anyagi meg­fontolás­ból nem jó dolog csak drága ruhákat besz­erezni, hisz csak rövid ideig használatosak.

A megoldás a használt gyerekruha!

Attól, hogy valami használt még nem rossz, hiszen rengeteg kinc­set talál­hatunk, és ezek igen jó minőségűnek is számí­tanak, sokat kibír­nak, sőt, van, ame­lyik nem is volt hordva, arról már nem is beszélve, hogy mond­juk egy újon­nan vásárolt póló árából akár három másikat is tudunk venni.

Érdemes megem­lítenünk azt is, hogy a gyer­mekek nagyon szeretnek a szabad­ban ját­szani, ugrálni. Ha min­den­félekép­pen ragaszkodsz az új ruhához, akkor is jól jön pár olcsó, használt darab, hiszen inkább kos­zol­janak össze egy egysz­erű, olc­són vásárolt pólót, mint egy méreg­drága ruhát.

Ugye Te is egyetértesz velünk? Ha igen, tek­intsd meg használt gyerekruha kínálatunkat, és válo­gass kedvedre!

Miért használt gyerekruhát vásárolj?

Egy gyer­mek fel­n­evelése egysz­erre izgal­mas és félel­metes fela­dat, valódi kihívás, amely tele van akadá­lyokkal, új élményekkel, szeretet­tel­jes pil­lana­tokkal, ugyanakkor sűrűn tűzde­lik csalódá­sok, kom­pro­mis­szumok és nehézségek is.

A gyerekn­evelés nem csak izgal­mas, de költ­séges is. Hiába szeretnénk a legjob­bat megadni gyer­mekünknek, nem mindig tehetjük meg. Azon­ban mege­sik, hogy nem is mindig a leg­drágább és legú­jabb holmi a legjobb választás, sőt a használt töb­bet ér.

A kic­sik gyor­san nőnek, egy bizonyos idősza­k­ban szinte havonta cserél­hetik a szülők a ruhadarabokat, hiszen nőnek, mint a gomba. A növekedés mel­lett a gyerek­lét­tel járó folyam­atos aktiv­itás is rövid élet­tar­tam­mal ajándékozza meg a ruhákat, ezért okos dolog eleve használt gyerekruhák mel­lett dönteni.

Babaruhákra és gyerekruhákra sza­kosodott webáruházunk jó minőségű, használt ruhákat kínál vásár­lói­nak. Vásárolj Te is használt gyerekruhákat olc­són és öltöztesd gyer­mekedet minőségi angol modellekbe!

használt gyerekruha