Aktuális hírek

Gyerekruha,babaruha ‚Fiú ruha,Lány ruha! Újsz­erű használ­truhák, Out­let Újruhák GAP , Oshkosh, Carter’s, Old­Navy stb.amerikai nép­sz­erű márkák! és kevésbé ismert , de kiváló minőségű gyerekruhák min­den korosztály számára ..

Kellemes időtöltést, jó vásárlást!

Szál­lítás

A gyerekhacuka a GLS futárszol­gálat­tal jut­tatja a megren­delésedet a megadott címre vagy szemé­lye­sen átve­heted telephelyünkön.

A megren­delt ruhákért előre utalás­sal illetve után­vét­tel tudsz fizetni, melynek díja a következő kép­pen alakul:

Előre utalás esetén 8000 Ft–ig: 900 Ft

Előre utalás esetén 8000 Ft felett: 0 Ft

Után­vét esetén 15.000Ft-ig: 1600 Ft

Után­vét esetén 15.000Ft felett: 0 Ft

Az után­vétes cso­magokat postai cso­magként aján­lva adjuk fel, így az nem for­dul­hat elő, hogy nem ér célba.

Amen­ny­iben után­vétes ren­delésed vis­sza­érkezik hoz­zánk nem ker­este jelzés­sel, újraküldeni azt csak a postakölt­ség meg­fizetése és a ren­delés összegének előreutalását követően tudjuk. Lehetőség van szemé­lyes átvételre is Szen­ten­drén és Budapesten a III. kerület­ben előzetes egyeztetés után. Ilyen irányú igényedet kér­lek megren­delés előtt e–mail­ben jelezd felénk.