Aktuális hírek

Gyerekruha,babaruha ‚Fiú ruha,Lány ruha! Újsz­erű használ­truhák, Out­let Újruhák GAP , Oshkosh, Carter’s, Old­Navy stb.amerikai nép­sz­erű márkák! és kevésbé ismert , de kiváló minőségű gyerekruhák min­den korosztály számára ..

Kellemes időtöltést, jó vásárlást!

Lány/​Babaruha 03 éves

Kínálatunk folyam­atosan bővül , naponta szebb­nél szebb Babaruhák , Lány ruhák , ünneplőruhák, pulóverek , nadrá­gok, szoknyák, pólók, kiegészítők , cipők egyszó­val regeteg gyerekruha — gyerekhacuka kerül áruházunk pol­caira ! Min­den korosztály számára a minőségi kategóriákat feigyelembe véve ren­de­teg egyedi és külön­leges gyerekruha várja ifjú viselőit .

A jó babaruha ismérveiMin­den kismama szívesen vásárol­gat ruhát leendő gyer­mekének, de ez a fela­dat nem is annyira egysz­erű, mint gon­do­l­nánk. Cikkünkben össz­e­gyűjtöt­tünk néhány fontos szem­pon­tot, amiket ha áttanul­mány­ozunk, nem téved­hetünk majd nagyot babaruha vásárláskor.Fontos szem­pon­tok:  • Anyag: A legjobb a száz száza­lékos pamut ruha. A pamut puha, laza, a baba kön­nyedén mozoghat benne és nem fogja bán­tani a bőrét. Fontos, hogy a bőr lélegezni tudjon!
  • Méret: Sem­miképp se szorítsa a picit, inkább legyen rá egy kic­sit bő. A szűk ruha is bőrir­ritá­ciót okozhat.
  • Típus: Általánosság­ban szük­ség van bodyra, rug­dalózóra, ingre, pulóverre, sap­kára, zoknira és az idősza­k­tól füg­gően kisk­abá­tra. A saját dol­gunkat kön­nyí­thetjük meg, ha a ruhák nem zipzár­ral működ­nek, hanem paten­tosak. A zipzár egyrészt nyomhatja a babát, más­részt a paten­tos ruha sokkal kön­nyebben feladható.
  • Stílus: A babák­nak még nem a kinézet a fontos, minél egysz­erűbb a ruhájuk, annál jobb. A zse­bek, gom­bok, fodrok csak akadá­ly­oz­zák őt, nyomhatják, és nem fogják magukat jól érezni.


Ha babaruhát szeretne vásárolni, vagy akár nagy­obb gyer­mekének keres ruhát, for­duljon hoz­zánk biza­lom­mal, kínálatunkban minőségi, használt baba– és gyer­mekruhákat talál!